Tilburg-Noord:

"De keuken van Tilburg”

Waar de LocHal het stempel ‘Huiskamer van Tilburg’ heeft gekregen, moet Tilburg-Noord veranderen in de ‘Keuken van Tilburg’. Met ruim 100 verschillende culturele én culinaire achtergronden zit er heel veel potentie en talent in de wijk. Maar hoe zetten we al die kennis en ervaring op de juiste manier in?

Een gesprek met de bevlogen en inspirerende ontwikkelaars Hans van der Schroeff en Elisabeth Boersma, werkzaam voor respectievelijk VolkerWessels en BPD. Samen met de gemeente en WonenBreburg ontwikkelen zij plannen voor de wijken Tilburg-Noord, West en Groenewoud.

In Tilburg-Noord lopen al veel projecten om de wijk leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Voor inwoners van Tilburg-Noord, maar ook voor mensen uit de omliggende regio’s. Een van de overkoepelende projecten om dit doel te bereiken is Food. Onder deze brede titel vallen verschillende ideeën die in de komende jaren vorm moeten krijgen en zichtbaar worden in de wijk.

Huiskamerrestaurants Een van de ideeën die al snel gerealiseerd is, zijn de huiskamerrestaurants. In verschillende flats in Noord hebben vrouwen de kans gekregen om een eigen huiskamerrestaurant te beginnen. Een voorbeeld: de ontwikkelaars maken kennis met een bewoonster van de wijk, alleenstaand met een zoon die haar hulp nodig heeft. Aan haar werd gevraagd: ‘wat wil jij nou echt?’ In plaats van uitgaan van zorg en het oplossen van problemen, gaan we uit van de kracht en de innerlijke drijfveer van bewoners. Binnen een week had deze vrouw een businessplan geschreven en via WonenBreburg werd een ruimte geregeld waar ze gebruik van kan maken. Met hulp van een kookcoach heeft ze haar talenten in de keuken verder ontwikkeld. Ook wordt ze geholpen met het ondernemerschap, cursussen op het gebied van hygiëne en op het fiscale vlak. In juli is haar huiskamerrestaurant geopend. Het is prachtig om één persoon verder te helpen, maar uiteindelijk moet dit een duurzaam concept worden. Inmiddels zijn er al … huiskamerrestaurants ontwikkeld in Tilburg-Noord. We helpen met het opzetten, maar uiteindelijk moeten de bewoners zelf verantwoordelijk worden. Je geeft ze geen vis, maar een hengel om zelf te kunnen vissen.

"Wijken waarin veel problemen voorkomen, maar ook wijken waar veel talent zit".

Wijkontbijt Een ander project in de wijk gebeurt in samenwerking met basisscholen. ‘We hoorden dat er kinderen ’s ochtends op school komen met honger. Die krijgen thuis om wat voor reden dan ook geen ontbijt.’ Zo ontstond het idee van een schoolontbijt. Om de verschillende projecten met elkaar te verbinden, werd er geopperd om het ontbijt te laten komen uit het huiskamerrestaurant van .. Duurzame Kost+ Als de schoolontbijten ook vanuit Tilburg-Noord gemaakt worden, waar komen dan de producten vandaan? Die moeten natuurlijk ook uit Tilburg-Noord komen. ‘We zijn in gesprek met Duurzame Kost, die zitten op Strijp-S in Eindhoven. In een gebouw op de 5e verdieping staan grote bakken met water. Op drijvende vlonders staan planten die groeien op de mest van de vissen die in het water leven. Deze duurzame manier van groenten en fruit telen willen we naar Tilburg-Noord halen. Door kassen te bouwen, grond te verbouwen en mensen uit de wijk er te laten werken, wordt de voedselproductie 100% lokaal. Je kunt ook veel breder denken: een educatieve tuin voor leerlingen, een pluktuin voor de buurt, een imker die bijen houdt, het verbouwen van hop, een schaapsherder. Veel inwoners willen mee doen en hun steentje bijdragen, dan moet je niet jaren wachten met het ontwikkelen van deze ideeën en gewoon beginnen’.

PACT NOORD

Samenwerken met boeren

Wat ook nodig is: een samenwerking met de boeren in het buitengebied rondom Tilburg-Noord. Wanneer zij hun verse producten verkopen op het Verdiplein, weten mensen waar hun voedsel vandaan komt en zijn ze zeker van de kwaliteit. Het is goed voor het milieu om je eten uit de regio te halen en te werken met seizoensproducten en je legt een verbinding tussen de landbouw in het buitengebied en het winkelcentrum in de stad. ‘We moeten zorgen dat het vakmanschap zichtbaar wordt, want er is zoveel in eigen land. Wij willen dat faciliteren.’ Daar ligt ook een uitdaging. Want de consument wil of kan geen euro extra betalen voor een krop sla die uit de eigen regio komt. Door te werken met staffelkortingen of goedkopere huren voor de boeren zou je in ieder geval kunnen beginnen.

Meer weten? Het doorbraakteam is bereikbaar via doendenken@tilburg.nl